Europejski Rok Dziedzictwa

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018)

Strona główna » Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018)

Wszystkie wydarzenia kulturalne i inicjatywy, organizowane w krajach Unii Europejskiej z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, mają na celu zachęcenie nas do odkrywania i doceniania naszego dziedzictwa.

Dziedzictwo kulturowe ma wiele postaci:

  • materialne – np. budynki, zabytki, artefakty, dzieła sztuki, książki, zabytkowe miasta
  • niematerialne – np. język i tradycje, ustne opowieści, baśnie, które opowiadali nam rodzicie, a które przekazujemy naszym dzieciom, rzemiosło, którego uczymy się od przodków czy kuchnia, tradycyjne potrawy
  • naturalne – środowisko naturalne, flora i fauna
  • cyfrowe – np. sztuka cyfrowa lub animacje cyfrowe, zdjęcia, płyty, filmy

Każdy kraj Unii Europejskiej wyznaczył krajowego przedstawiciela, który odpowiada za koordynowanie wydarzeń i projektów organizowanych w ramach obchodów ERDK 2018. W Polsce jest nim Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK) http://mck.krakow.pl/

 

 

Jeśli chcesz, aby organizowane przez Ciebie wydarzenie czy inicjatywa odbyły się pod patronatem ERDK 2018, skontaktuj się z MCK http://mck.krakow.pl/patronat-erdk-2018-1

Zobacz, jakie wydarzenia w ramach ERDK 2018 będą się działy w Polsce http://erdk2018.pl/

Zobacz, jakie wydarzenia w ramach ERDK 2018 będą się działy w UE http://europa.eu/cultural-heritage/about_pl

Prace konkursowe